politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / ŻUBR

Koło naukowe ŻUBR

Opiekun koła:

dr hab. inż. Dominika Matuszek
E-mail: d.matuszek@po.edu.pl
Telefon: +48 77 449 8470
Adres: ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Pokój: E-303

Władze koła:

Przewodnicząca: Catharina Słowik

od 02.03.2022 - obecnie

V-ce Przewodnicząca: Kamila Szmigielska

od 02.03.2022 - obecnie

Skarbnik: Kamil Pientka

od 02.03.2022 - obecnie

Studenckie koło naukowe ŻUBR zostało założone w 2004 roku na Wydziale Mechanicznym przy Katedrze Technologii Rolniczej i Leśnej, wtedy także skupiało uwagę szczególnie na zagadnieniach rolnictwa i leśnictwa. Od 2013 roku koło należy do Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki a działa obecnie przy Katedrze Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych. Wraz z powstaniem kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zmieniło profil swojej działalności i obecnie zajmuje się tematyką żywienia, dietetyki i technologią żywności.

Działalność koła koncentruje się na:

 • podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie technologii żywności oraz dietetyki,
 • prowadzeniu doświadczeń/warsztatów w zakresie technologii żywności (np. utrwalania żywności poprzez wędzenie),
 • wyjazdach naukowych w celu poznania technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie tylko od strony teoretycznej ale również praktycznej,
 • propagowaniu zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego sposobu odżywiania,
 • współpracy z firmami z branży rolno-spożywczej.

  Ponadto, członkowie SKN ŻUBR czynnie uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, organizują warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz angażują się w przygotowywanie różnego rodzaju imprez związanych z żywieniem i dietetyką oraz promujących prawidłowy styl odżywiania.

  Od 2015 roku SKN ŻUBR organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Warsztatową „Zdrowa Opolszczyzna”. Podczas konferencji uczestnicy mają możliwość wysłuchania referatów przedstawionych przede wszystkim przez praktyków. Natomiast w sesji konkursowej studenci (z całej Polski) rywalizują o uzyskanie nagrody za najlepszą prezentację. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z produkcją żywności i odżywianiem.

  Obecnie w kole aktywnie działają 22 osoby (stan na 10 listopada 2021). Członkami koła są głównie studenci Technologii Żywności i Żywienie Człowieka ale także innych kierunków z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki czy Wydziału Mechanicznego.

Spotkania koła odbywają się cyklicznie w roku akademickim co ok 2 tygodnie. W okresie wzmożonej pracy spotkania odbywają się częściej. W zależności od konieczności i warunków spotkania odbywają się w Budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 (segment E, III piętro) lub zdalnej przez etele lub fb.

Zapraszamy na nasz fanpage, gdzie znajdziecie więcej informacji o naszej bieżącej działalności.