Zarządzanie projektami w organizacjach - Informacje i rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach jest prowadzona w trybie ciągłym.

Relację z zakończenia pierwszej edycji studiów można znaleźć TUTAJ

Podsumowanie drugiej edycji studiów prezentujemy TUTAJ

Nie zwlekaj, być może czekamy właśnie na Ciebie :)

Zakończenie rekrutacji: 15.11.2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa listopada 2019 r.

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe - pobierz,
  • podanie na studia podyplomowe - pobierz,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.

Zapisy na studia odbywać się będą w sekretariacie Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji przy ul. Sosnkowskiego 31, III p., pok. 318 w godzinach od 9.00 do 14.30. Dokumenty rekrutacyjne należy składać u p. mgr Adriany Grzesik lub przesłać listem poleconym na adres:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, pok. 318
z dopiskiem Studia podyplomowe ZPO.

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza dotycząca najważniejszych obszarów i procesów w zarządzaniu projektami, a także planowania i realizacji projektów, technik negocjowania i komunikowania, zarządzania zmianą w projekcie, sposobów radzenia sobie z konfliktem i kryzysem oraz aspektów prawnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional 2016 oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Wybrane zajęcia praktyczne będą realizowane w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych I-go i II-go stopnia różnych kierunków, pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Z pewnością są ciekawą propozycją dla: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców i innych. Program studiów pozwala kierować przygotowaną ofertę do osób pragnących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach w charakterze Project Managera, są przeznaczone dla osób, które zamierzają pełnić funkcje zarówno kierowników projektów realizowanych w przedsiębiorstwach, jak również członków zespołów projektowych.

Nazwa: Zarządzanie projektami w organizacjach

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 18

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 200

Opłata semestralna: 1800 zł

Cykl kształcenia

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia (od października do czerwca lub od marca do lutego) i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych). Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie z przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Harmonogram zjazdów zostanie podany słuchaczom do wiadomości dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 16 kandydatów.

Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

  • Regulamin studiów podyplomowych - pobierz

Kontakt

mgr Adriana GRZESIK
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, pok. 318
tel. (+48) 77 449 8682
e-mail: ad.grzesik@po.edu.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają kierownik i koordynator studiów:

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA
e-mail: i.lapunka@po.edu.pl

dr inż. Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ
e-mail: k.marek-kolodziej@po.edu.pl

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska
45-370 Opole, ul. Ozimska 75

Kierownictwo studiów

RADA PROGRAMOWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK

dr hab. inż. Sławomir ZATOR

dr Aleksandra ŻURAWSKA

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr inż. Iwona ŁAPUŃKA

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr inż. Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ