Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na kadencję 2020-2024.

 

Dziekan

dr inż. Iwona Łapuńka

i.lapunka@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pokój: 309

 

Prodziekan ds. dydaktyki

dr Andrzej Metelski

a.metelski@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8745
piętro: II, pokój: 219

 

Prodziekan ds. organizacyjnych

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

d.jagoda-sobalak@po.edu.pl
ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8746
piętro: III, pokój: 302

Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału

ul. Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8744
wipil@po.edu.pl
piętro: III, pokój: 309