Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia:

  • dr Anna KOZIARSKA - pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • dr hab. inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA
  • dr inż. Regina MAZUREK
  • dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
  • dr Anna DUCZKOWSKA
  • dr inż. Piotr WITTBRODT
  • Dominika PRZYKLENK - przedstawiciel studentów
  • mgr inż.  Adam JUSZCZAK - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych