Starostowie i opiekunowie lat

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne lub e-mailowe spotkań.

Opiekunowie lat pierwszych rok akademicki 2020/2021.

Opiekun studentów I roku kierunku Inżynieria bezpieczeństwa oraz I roku Logistyki

dr inż. Dariusz MASŁOWSKI


Katedra Logistyki
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Pokój: S-503
Tel.: +48 726976199
e-mail: d.maslowski@po.edu.pl

Opiekun studentów I roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne i niestacjonarne

mgr inż. Maria Natorska

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
pokój: Oz-113
e-mail: m.natorska@po.edu.pl

WYKAZ STAROSTÓW
w roku akademickim 2020/2021

Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

FESSER Łukasz

IV

CHRZANOWSKI Dawid

Logistyka
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

BIAŁY Mateusz

II

KICLER Sandra

III spec. SIwL  HRYCZYŃSKA Joanna
III spec. ISWPL  WALA Paulina
IV spec. SIwL GOGOLOK Klaudia

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

BANACH Sara

II

SPALENIAK Mateusz

III spec. SIwL  ROSKOSCH David
IV spec. SIwL MARKIETON Mirella

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I sem. 2 ILLD

MUSIAŁ Dorota

I sem. 2 ILiT

KLAMA Martin

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II sem 3 ILLD

ZBYRAD Agata

Technologia żywności i żywienie człowieka
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

PŁONKA Anna

III spec. JiBŻ

JOACHIM Natalia

IV spec. JiBŻ

CHROBAK Maria

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

II

DZIEDZIC Anita

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

LASZKIEWICZ Wiktor

II

ŁUKIEWICZ Zuzanna

III spec. IPiSP DERWICH Bruno
IV spec. IPiSP STOKŁOSA Nicola
IV spec. IZ DREWNIOK Aneta

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

WIERZBICKI Maciej

II

JANKOWSKI Grzegorz

III spec. IPiSP BALUKIEWICZ Laura
III spec. IZ DZIONY Jessica 
IV spec. IPiSP STRUS Piotr

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I sem. 2 spec. ZBP

SZEFER Dawid

I sem. 2 spec. ZP

CIUPA Karolina

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

I

BAŁECKA Aleksandra

II sem. 3 spec. ZP

SZUMILAS Daniel

II sem. 3 spec. ZI

TISZBIEREK-OLSZÓWKA Ewelina

Przemysłowe Technologie Informatyczne
Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko i imię

IV

SIERNY Radosław