Plan studiów - Logistyka

Obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Systemy inżynieryjne w logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Inżynieria transportu w logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Międzynarodowe łańcuchy dostaw, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: International supply chains, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Systemy inżynieryjne w logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Inżynieria transportu w logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Międzynarodowe łańcuchy dostaw, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Informatyczne Systemy Wspomagania Procesów Logistycznych oraz Systemy Inżynieryjne w Logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017. Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

Podział na specjalności obowiązuje od semestru piątego.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Informatyczne Systemy Wspomagania Procesów Logistycznych oraz Systemy Inżynieryjne w Logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

Podział na specjalności obowiązuje od semestru piątego.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Międzynarodowe Łańcuchy Dostaw oraz Inżynieria Transportu w Logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od lutego roku akademickiego 2018.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku LOGISTYKA (logistics) specjalność: Międzynarodowe Łańcuchy Dostaw oraz Inżynieria Transportu w Logistyce, uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 Plan obowiązuję studentów rozpoczynających naukę od lutego roku akademickiego 2018.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 25.03.2015r. z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 14.12.2016r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 (luty).

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 25.03.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 (luty).

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 25.03.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 (luty).

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012r. z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 24.04.2013r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012r, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 17.01.2014r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012, z korektą uchwaloną przez Rade Wydziału w dniu 24.04.2013r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012, z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału w dniu 17.01.2014. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)