Plan studiów - Inżynieria bezpieczeństwa

Obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: KULTURA I HIGIENA PRACY (culture and sanitation of work) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć). Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: KULTURA I HIGIENA PRACY (culture and sanitation of work) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) (Plan studiów przewiduje 10 zjazdów w semestrze) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: TECHNICZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA (technical systems of safety) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: TECHNICZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA (Technical systems of safety) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 24.04.2019 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) (Plan studiów przewiduje 10 zjazdów w semestrze) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: KULTURA I HIGIENA PRACY (culture and sanitation of work) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć). Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: KULTURA I HIGIENA PRACY (culture and sanitation of work) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) (Plan studiów przewiduje 10 zjazdów w semestrze) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: TECHNICZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA (technical systems of safety) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (security engineering) specjalność: TECHNICZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA (Technical systems of safety) uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 26.04.2017 (Plan przedstawia tygodniowe ilości godzin zajęć) (Plan studiów przewiduje 10 zjazdów w semestrze) Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012r. z korektą uchwaloną w dniu 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012r. z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału dniu 17.01. 2014r, 20.05.2015r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016.

POBIERZ (.pdf)

Obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013

POBIERZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 09.05.2012. z korektą uchwaloną przez Radę Wydziału dniu 17.01. 2014r. Plan obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015

POBIERZ (.pdf)