Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora