Katalog przedmiotów humanistycznych

Katalog przedmiotów humanistycznych do wyboru od roku akademickiego 2012/2013.

POBIERZ (.pdf)

L.p. Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Jednostka organizacyjna
1. Wielkie zabytki śródziemnomorskie (Great monuments of mediterranean) dr Franciszek Gajda Instytut Matematyki i Fizyki
2. Wielkie zabytki Włoch (Great monuments of Italy) dr Franciszek Gajda Instytut Matematyki i Fizyki
3. Socjologia (Sociology) mgr Barbara Wasilewska Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
4. Inwentyka (Invetiveness) mgr Barbara Wasilewska Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
5. Zarządzanie czasem (Time management) mgr Barbara Wasilewska Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
6. Negocjacje w biznesie (Business negotiations) mgr Barbara Wasilewska Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
7. Wprowadzenie do psychologii kreatywności (Introduction to the psychology of creativity) mgr Barbara Wasilewska Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
8. Historia i kultura regionu (History and culture of region) dr Iwona Mulicka Instytut Organizacji Procesów Wytwórczych
9. Historia techniki (moduł I) (History of technique) dr inż. Wacław Hepner Wydział Mechaniczny; Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych
10. Kultura języka (moduł I) (Culture of language) o. prof. dr hab. Zygfryd Bonawentura Smolka Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Dziedzictwa Europejskiego
11. Podstawy ekonomii podmiotów gospodarczych (moduł II) (Basis of business entities economy) dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak Katedra Inżynierii Biosystemów
12. Filozofia z elementami etyki (moduł II) (Philosophy and ethics elements) o. prof. dr hab. Zygfryd Bonawentura Smolka Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Dziedzictwa Europejskiego
13. Komunikacja społeczna (Social communication) o. prof. dr hab. Zygfryd Bonawentura Smolka Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Dziedzictwa Europejskiego
14. Kulturotwórcza rola muzyki Culture-role of music od 2016/2017 mg Ludmiła Zawadzka Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki