politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Studia I stopnia stacjonarne – Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Studia I stopnia

Profil kierunku

  • ogólnoakademicki

Tryb i forma studiów

  • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze

Język obcy nowożytny i 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Specjalności studiów inżynierskich

  • inżynieria procesów i systemów przemysłowych (S, NS),
  • inżynieria zarządzania (S, NS). 
  • lean management (S, NS)

Planowane uruchomienie nowej specjalności dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Program zajęć

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podstawowy proces kształcenia koncentruje się wokół potrzeby zwiększania nacisku na kompetencje kluczowe oraz umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym. Obejmują one m.in.: kreatywność, innowacyjność, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi, zarządzanie kosztami oraz jakością produkcji, organizowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym również koordynowanie prac zespołów roboczych, a także promocję wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego, prawidłowej analizy i syntezy współczesnych zjawisk gospodarczych oraz prowadzenia merytorycznych dyskusji.