politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Studia I stopnia stacjonarne – Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka - Studia I stopnia

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Tryb i forma studiów

 • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów

Jakie przedmioty warto zdawać na maturze?

Język obcy nowożytny i 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, język polski.

Specjalności

 • jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS),
 • żywienie człowieka i dietetyka (S,NS)

Planowane uruchomienie nowej specjalności dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Program zajęć

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  • najnowszych technologii przetwarzania surowców spożywczych i metod oceny jakości żywności;
  • metod organizacji procesów technologicznych w przemyśle spożywczym pod kątem ich higieny i bezpieczeństwa;
  • technologii i jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
  • biotechnologii i toksykologii żywności;
  • żywienia człowieka wraz z elementami anatomii i fizjologii.

Żywienie człowieka i dietetyka

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

  • najnowszych technologii przetwarzania surowców spożywczych i metod oceny jakości żywności;
  • technologii produkcji potraw;
  • oceny stanu odżywienia organizmu;
  • przygotowywania potraw zgodnie z wytycznymi danych diet;
  • biotechnologii i toksykologii żywności;
  • żywienia człowieka wraz z elementami anatomii i fizjologii.

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską