politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Studia I stopnia – Przemysłowe technologie informatyczne

Przemysłowe technologie informatyczne - Studia I stopnia

Profil kierunku

  • praktyczny

Tryb i forma studiów

studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 8 semestrów

Na jaką pracę możesz liczyć?

  • pracownik działu automatyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  • pracownik laboratorium pomiarów skomputeryzowanych lub jednostek w których występują komputerowe systemy pomiarowe,
  • informatyk w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  • opiekun systemów

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski

Program zajęć

Nowoczesny kierunek studiów przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym pozwala realizować koncepcję kształcenia studentów w zakresie komputerowo wspomaganego wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ideą Przemysłu 4.0. Integracja systemów technicznych z informatycznymi stanowi podstawę współczesnych środowisk produkcyjnych, zmierzających w kierunku szeroko pojętej digitalizacji procesów. Absolwenci studiów dysponują wiedzą o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym oraz praktycznymi umiejętnościami w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, szczególnie w zakresie inżynierii produkcji oraz technologii informatycznych stosowanych w przemysłowych systemach cyberfizycznych. Dodatkową wartość na rynku pracy stanowi zdobycie doświadczenia praktycznego w trakcie realizowanych praktyk zawodowych, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia na profilu ogólnoakademickim.