politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Rada dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

w kadencji 2020-2024

dr inż. Iwona Łapuńka

E-mail: i.lapunka@po.edu.pl
Dziekan, Przewodnicząca Rady dziekańskiej

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

E-mail: d.jagoda-sobalak@po.edu.pl
Prodziekan ds. organizacyjnych

dr Żaneta Grzywacz

E-mail: z.grzywacz@po.edu.pl
Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. inż. Ewa Kulińska

E-mail: e.kulinska@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

dr Anna Chwastyk

E-mail: a.chwastyk@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku przemysłowe technologie informatyczne

dr Anna Duczkowska

E-mail: a.duczkowska@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku inżynieria bezpieczeństwa

dr inż. Regina Mazurek

E-mail: r.mazurek@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

dr Małgorzata Pasek

E-mail: m.pasek@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

dr Lilianna Wojtynek

E-mail: l.wojtynek@po.edu.pl
Przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku logistyka

dr hab. inż. Andrzej Kozdraś

E-mail: a.kozdras@po.edu.pl
Kierownik Katedry Fizyki

dr Anna Koziarska

E-mail: a.koziarska@po.edu.pl
Kierownik Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr hab. inż. Dominika Matuszek

E-mail: d.matuszek@po.edu.pl
Kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

dr inż. Barbara Miłaszewicz

E-mail: b.milaszewicz@po.edu.pl
Kierownik Katedry Logistyki

dr inż. Alfred Paszek

E-mail: a.paszek@po.edu.pl
Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Sławomir Zator

E-mail: s.zator@po.edu.pl
Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

Bruno Derwich

E-mail: s97083@student.po.edu.pl
Przedstawiciel studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Łukasz Fesser

E-mail: l.fesser@student.po.edu.pl
Przedstawiciel studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa

inż. Sandra Kicler

E-mail: s99162@student.po.edu.pl
Przedstawiciel studentów kierunku logistyka

Anna Płonka

E-mail: s99085@student.po.edu.pl
Przedstawiciel studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka