politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyka studencka jest przedmiotem, który student realizuje poza Uczelnią w instytucji zewnętrznej pod kierownictwem opiekuna będącego pracownikiem tej instytucji i pod nadzorem nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję wydziałowego opiekuna praktyk studenckich.

Student odbywa praktykę obowiązkową wynikającą z programu studiów, a także może odbywać praktyki dodatkowe.

Zasady odbywania praktyk przez studentów

DOKUMENTY OGÓLNE

Regulamin praktyk studenckich
Zarządzenie nr 77/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich
Zarządzenie nr 56/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich
Wymiar i opiekunowie praktyk
Wzór skierowania do odbycia praktyki studenckiej w jednostce organizacyjnej Politechniki Opolskiej
Wzór sprawozdania praktyk studenckich
Wzór sprawozdania praktyk studenckich (w wersji doc)

DIETETYKA I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

Wydziałowe zasady praktyk studenckich
Szczegółowy opis dotyczący odbywania praktyk na kierunku studiów
Wzór Umowy praktyki studenckiej (z produkcji i kontroli żywności)
Wzór Umowy praktyki studenckiej (w domu opieki)
Wzór Umowy praktyki studenckiej (w szpitalu i poradni)
Wzór Umowy praktyki studenckiej (z technologii gastronomicznej i żywienia zbiorowego)
Oświadczenie studenta o stanie zdrowia
Oświadczenie studenta – BHP

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Wzór umowy praktyki studenckiej
Wydziałowe zasady praktyk studenckich

LOGISTYKA

Wzór umowy praktyki studenckiej
Wydziałowe zasady praktyk studenckich

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wzór umowy praktyki studenckiej
Wydziałowe zasady praktyk studenckich

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wzór umowy praktyki studenckiej
Wzór umowy praktyki studenckiej dla studentów rozpoczynających naukę od roku ak. 2023/2024
Wydziałowe zasady praktyk studenckich

Obowiązujące studentów realizujących praktyki do 30 września 2021 r.

• POROZUMIENIE w sprawie organizacji praktyk
• Sprawozdanie z praktyki – kierunki studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństw
• Sprawozdanie z praktyki – kierunek studiów: Przemysłowe technologie informatyczne (kierunek praktyczny)