politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Obowiązujące dla studentów zaczynających praktyki od roku akademickiego 2021/2022

• Regulamin praktyk studenckich
• Wzór skierowania do odbycia praktyki studenckiej w jednostce organizacyjnej Politechniki Opolskiej
• Wzór umowy praktyki studenckiej – WIPIL – Inżynieria Bezpieczeństwa
• Wzór umowy praktyki studenckiej – WIPIL – Logistyka
• Wzór umowy praktyki studenckiej – WIPIL – TZIZCZ
• Wzór umowy praktyki studenckiej – WIPIL – ZIP
• Wzór umowy praktyki studenckiej – WIPIL – PTI
• Wzór sprawozdania praktyk studenckich
• Zarządzenie nr 77/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich
• Wymiar i opiekunowie praktyk
• Wydziałowe zasady praktyk studenckich – WIPIL – Inżynieria bezpieczeństwa
• Wydziałowe zasady praktyk studenckich – WIPIL – Logistyka
• Wydziałowe zasady praktyk studenckich – WIPIL – PTI
• Wydziałowe zasady praktyk studenckich – WIPIL – TZIZC
• Wydziałowe zasady praktyk studenckich – WIPIL – ZIP

Obowiązujące studentów realizujących praktyki do 30 września 2021 r.

• POROZUMIENIE w sprawie organizacji praktyk
• Sprawozdanie z praktyki – kierunki studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństw
• Sprawozdanie z praktyki – kierunek studiów: Przemysłowe technologie informatyczne (kierunek praktyczny)