politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praca dyplomowa

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

• Wskazówki edytorskie dla prac dyplomowych
• Wymogi stawiane pracom dyplomowym
• Strona tytułowa pracy dyplomowej – dotyczy obron od roku 2021

Informacje na temat procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie COS.