politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Poczet Dziekanów

Poczet Dziekanów Wydziału

dr inż. Iwona Łapuńka

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki od roku 2020

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w latach 2012-2020

dr hab. Maksymilian Gajek, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w latach 2007-2012

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Dziekan Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej w latach 2006-2007

dr Czesław Górecki

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w latach 2007-2012

Prof. dr hab. Stefan Szymura

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1999-2002

dr Zygmunt Kasperski

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1996-1999

dr Zbigniew Michno

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1991-1996

doc. dr inż. Lech Nowakowski

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1987-1991

doc. dr Roman Dragon

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w roku 1987

prof. dr hab. Tadeusz Górecki

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1981-1987

dr Piotr Steckiewicz

Dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1978-1981

doc. dr Rościsław Oniszczyk

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w latach 1966-1975 Pierwszy dyrektor Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1975-1978