politechnika opolska

PO-znaj rynek pracy

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 prowadzony będzie dwudziesty pierwszy cykl spotkań dla studentów pod nazwą „PO-znaj rynek pracy”.

Przyszli absolwenci mają niepowtarzalną okazję do spotkania z pracodawcami, którzy profilowo i pod względem potrzeb kadrowych są indywidualnie dobierani dla danego wydziału. W danym dniu studenci ostatnich semestrów będą miały okazję spotkać się z 3 firmami na 45-minutowych wystąpieniach.

„PO-znaj rynek pracy”, jest jedną z najlepszych okazji do zapoznania naszych przyszłych absolwentów ze strukturą i działaniem firmy i aktualnymi naborami.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ

25.10.2023 – Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WYKŁAD 1 godz. 12:50 -13:35 Valeo Autosystemy sp. z o.o.

VeryValeo – ewolucja systemów oświetleniowych w pojazdach samochodowych. Rozświetl swoją karierę z Liderem w branży automotive.

WYKŁAD 2 godz. 13.50 -14.35 Toyota Opole
Okres próbny pierwszej pracy – jak zakończyć go z sukcesem?

WYKŁAD 3 godz. 14.50 -15.35 CEMA
PO-znaj CEMA.

Do zaliczenia wymagana jest obecność na wszystkich trzech wykładach Wydziału (listy obecności będą podpisywane po każdym wykładzie) oraz obowiązkowo wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na platformie MOODLE!