Regulamin postępowania

Regulamin przeprowadzenia przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Pobierz regulamin