Koło naukowe EXPERT

SKN EXPERT

Studenckie Koło Naukowe EXPERT działa przy Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Opolskiej od 1998 roku. Pierwszym opiekunem koła był jego założyciel prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, potem funkcję tę objęła dr inż. Dominika Biniasz, następnie dr Izabela Czabak-Górska, a teraz dr. inż. Kamila Tomczak-Horyń.

Obecny zarząd stanowią następujące osoby:

 • Przewodnicząca -> Kasprzyk Elżbieta
 • Wiceprzewodnicząca -> Barczyk Kamila
 • Media -> Przyklenk Dominika

Kim jesteśmy?

Tworzymy grupę studentów, która interesuje się tematyką związaną z inżynierią produkcji. Zajmujemy się promowaniem wiedzy poprzez tworzenie i organizowanie warsztatów zarówno dla studentów, jak i uczniów. Bierzemy udział w konferencjach naukowych i szkoleniach, aby się ciągle rozwijać i doskonalić. Nawiązujemy współpracę z różnymi firmami produkcyjnymi w celu zdobywania wiedzy praktycznej. Chętnie angażujemy się w inicjatywy społeczne.

WIZJA

Stworzenie organizacji studenckiej, która jest rozpoznawana oraz zrzesza grono twórczych i aktywnych studentów, którzy realizują wspólnie postawione cele z zakresu inżynierii produkcji.

MISJA

Misją SKN EXPERT jest rozwijanie i poszerzanie umiejętności praktycznych w zakresie inżynierii produkcji poprzez nawiązywanie współprac z firmami produkcyjnymi, wycieczki do przedsiębiorstw, udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach. Te działania mają zapewnić członkom koła jak najlepsze przygotowanie na rynku pracy.

CELE

 • Wyszukiwanie młodych talentów naukowych z zakresu inżynierii produkcji
 • Pogłębianie zdobytej wiedzy teoretycznej i poszerzanie umiejętności praktycznych z zakresu inżynierii produkcji
 • Nawiązywanie współprac z przedsiębiorstwami
 • Współpraca z kołami naukowymi o podobnym profilu działań
 • Udział w licznych wydarzeniach
 • Udział w szkoleniach
 • Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez organizowanie warsztatów oraz wykładów
 • Zdobywanie nowych znajomości
 • Tworzenie możliwości doskonalenia się i wykorzystywania swojego potencjału
 • Budowa zgranego i prężnie działającego zespołu

I Ty możesz zostać EXPERTEM:

Jeśli chcesz odnaleźć się w wielkim świecie studiów lub nabrać doświadczenia, które jest wymagane przez przyszłego pracodawcę, a także interesuje Cię nad czym aktualnie pracujemy odwiedź nasz profil na Facebooku http://facebook.com/SKNexpertPO/ lub skontaktuj się z nami mailowo sknexpert@gmail.com.