politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia I stopnia / Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia

Profil kierunku

  • ogólnoakademicki

Tryb i forma studiów

  • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
  • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Specjalności studiów inżynierskich

  • inżynieria procesów i systemów przemysłowych (S, NS),
  • inżynieria zarządzania (S, NS),
  • lean management (S, NS).

Program zajęć

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podstawowy proces kształcenia koncentruje się wokół potrzeby zwiększania nacisku na kompetencje kluczowe oraz umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym. Obejmują one m.in.: analitykę i raportowanie danych, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi, zarządzanie kosztami oraz jakością produkcji, wdrażanie nowych sposobów pracy i technologii, zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym również koordynowanie prac zespołów roboczych, a także promocję wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego, prawidłowej analizy i syntezy współczesnych zjawisk gospodarczych oraz prowadzenia merytorycznych dyskusji. Dzięki większej liczbie zajęć praktycznych i aktywnej współpracy z przemysłem sylwetka absolwenta kierunku doskonale wpasowuje się w potrzeby rynku pracy oraz aktualne trendy związane z transformacją cyfrową przedsiębiorstw.

Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby zainteresowanych. Ustala się następującą minimalną liczbę studentów wymaganych do uruchomienia: 20. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na uruchomienie specjalności przy liczbie studentów mniejszej od wymaganej.