politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia I stopnia / Logistyka

Logistyka - Studia I stopnia

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Tryb i forma studiów

 • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), czas trwania 7 semestrów

Jaki przedmiot warto zdać na maturze?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Specjalności studiów inżynierskich

 • Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych (S, NS),
 • Systemy inżynieryjne w logistyce (S, NS),
 • Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach (S, NS),
 • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce (S, NS).

Program zajęć

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu:

 • zarządzania procesami zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania,
 • współczesnych koncepcji i metod zarządzania organizacjami,
 • marketingu usług, w tym rynku e-commerce,
 • umiejętności miękkich: zarządzanie czasem, doskonalenie umiejętności menedżerskich i interpersonalnych,
 • prowadzenia działalności logistycznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • najnowszych technologii wykorzystywanych w logistyce,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego (programy klasy ERP, TMS, WMS),
 • ekonomii, w tym zarządzania kosztami oraz kapitałem,
 • analizy danych biznesowych,
 • bezpieczeństwa w obszarach logistyki,
 • języka obcego specjalistycznego.

W ramach studiów na kierunku logistyka wykorzystywane są specjalistyczne programy do zarządzania i optymalizacji procesów logistycznych, m.in. Spedtrans, Navireo, Flexsim, Adonis, Anylogic, Statistica, Goodloading, symulacje branżowe Revas, do projektowania inżynierskiego: CATIA, do zarządzania projektami: MS Project.

W skład laboratoriów wspierających proces edukacyjny wchodzą:

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych LUCA,
 • Pracownia Podstaw Eksploatacji Pojazdów w Transporcie,
 • Pracownia Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie,
 • Laboratorium Podstaw Automatycznej Identyfikacji w Łańcuchach Dostaw.
Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby zainteresowanych. Ustala się następującą minimalną liczbę studentów wymaganych do uruchomienia – 20. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na uruchomienie specjalności przy liczbie studentów mniejszej od wymaganej.

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską