politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki studiów / Studia I stopnia / Dietetyka i jakość żywności – Studia I stopnia

Dietetyka i jakość żywności

KSZTAŁCIMY DLA ZDROWEJ PRZYSZŁOŚCI!

Nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków. Co czwarty jest otyły. Za pięć lat tych ostatnich będzie aż 30%. Nadmiar zbędnych kilogramów ma 31% chłopców i 20% dziewczynek. Natomiast z otyłością zmaga się już 13% chłopców i 5% dziewczynek. Przez otyłość nie tylko chorujemy, lecz także umieramy. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 mln osób na świecie – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z kolei Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w swojej piramidzie zdrowego żywienia i aktywności podkreśla, że ruch i ćwiczenia fizyczne są kluczowym elementem drogi na szczyt zdrowej sylwetki. Kolejne piętra zajmuje właściwa dieta. Powyższe dane wskazują, że dietetycy mają i będą mieli bardzo dużo pracy a producenci żywności będą zwracali jeszcze większą uwagę na bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów. Dietetyka i jakość żywności to praktyczny, unikatowy w skali kraju kierunek ponieważ dotyczy nie tylko kwestii związanych z prawidłowym odżywianiem się czy promocją zdrowia. Odpowiada także na wyzwania związane z szybkimi przemianami technologicznymi współczesnego świata.

Profil kierunku

 • praktyczny

Tryb i forma studiów

 • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), czas trwania 6 semestrów
 • studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie), czas trwania 6 semestrów

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: język polski, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka.

Specjalności studiów licencjackich

 • Dietetyka i żywienie człowieka (S, NS),
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS),

Program zajęć

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • dietetyki i żywienia człowieka w różnych stanach fizjologicznych;
 • żywienia zbiorowego;
 • psychologii i psychodietetyki;
 • systemów jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • najnowszych technologii przetwarzania surowców spożywczych i metod oceny jakości żywności;
 • metod organizacji procesów technologicznych w przemyśle spożywczym pod kątem ich higieny i bezpieczeństwa;
 • biotechnologii, toksykologii i higieny żywności;
 • technologii produkcji potraw i ich przygotowania wg wytycznych konkretnych diet;
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia organizmu;
 • anatomii i fizjologii człowieka;
 • podstaw immunologii i klinicznego zarysu chorób;

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: chemia, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy ekologii i ochrony środowiska, mikrobiologia. Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: żywienie człowieka, żywienie zbiorowe, produkcję surowców roślinnych i zwierzęcych oraz technologię ich przetwarzania, technologie żywności z towaroznawstwem, systemy jakości i bezpieczeństwa żywności, dietetykę ogólną, podstawy immunologii oraz anatomii i fizjologii człowieka, biochemię żywienia, analizę i ocenę jakości żywności, biotechnologię oraz przechowywanie i utrwalanie żywności, kliniczny zarys chorób, prawo żywnościowe z bioetyką, pracownię żywienia i dietetyki oraz wyposażenie techniczne w produkcji żywności.

Uruchomienie danej specjalności zależy od liczby zainteresowanych. Ustala się następującą minimalną liczbę studentów wymaganych do uruchomienia – 20. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na uruchomienie specjalności przy liczbie studentów mniejszej od wymaganej.

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską