politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Department of Management and Production Engineering

Podstawowymi kierunkami działalności badawczej i rozwojowej Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji są:

 • innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • metody i narzędzia wspomagające rozwój kreatywności w inżynierii produkcji,
 • komputerowo zintegrowane zarządzanie produkcją,
 • zastosowanie technik sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji,
 • komputerowe wspomaganie technicznego przygotowania produkcji,
 • metody ilościowe wraz z teorią optymalizacji w zarządzaniu produkcją,
 • nowoczesne metody sterowania i harmonogramowania produkcji,
 • wdrażanie innowacyjnych procesów i systemów produkcyjnych,
 • metodyczne zarządzanie projektami produkcyjno-usługowymi,
 • zarządzanie innowacyjnymi projektami,
 • produktywność procesów logistycznych,
 • efektywność łańcuchów dostaw,
 • zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej,
 • zarządzanie jakością produkcji i usług,
 • doskonalenie innowacyjnych procesów i organizacji,
 • systemy doradcze w zarządzaniu produkcją,
 • modelowanie rozwoju innowacyjnych produktów,
 • zarządzanie danymi o produkcie,
 • technologie informatyczne w procesach biznesowych oraz produkcyjnych przedsiębiorstw, organizacji i jednostek administracji publicznej.

Pracownicy

Kierownik katedry

dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Stanowisko: adiunkt
E-mail: k.marek-kolodziej@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

 

dr hab. inż. Marcin Lorenc

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: m.lorenc@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Dominika Biniasz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: d.biniasz@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr Izabela Czabak-Górska

Stanowisko: adiunkt
E-mail: i.czabak-gorska@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr hab. inż. Adam Deptuła

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.deptula@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Anna Deptuła

Stanowisko: adiunkt
E-mail: an.deptula@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Stanowisko: adiunkt
E-mail: d.jagoda-sobalak@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-114

dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.kucinska-landwojtowicz@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Iwona Łapuńka

Stanowisko: adiunkt
E-mail: i.lapunka@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-115

dr inż. Regina Mazurek

Stanowisko: adiunkt
E-mail: r.mazurek@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Alfred Paszek

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.paszek@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Katarzyna Rudnik

Stanowisko: adiunkt
E-mail: k.rudnik@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Kamila Tomczak

Stanowisko: adiunkt
E-mail: k.tomczak@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr Barbara Wasilewska

Stanowisko: adiunkt
E-mail: b.wasilewska@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

dr inż. Piotr Wittbrodt

Stanowisko: adiunkt
E-mail: p.wittbrodt@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101

mgr inż. Maria Natorska

Stanowisko: asystent
E-mail: m.natorska@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-101