politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

Department of Biosystem Engineering and Chemical Processes

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie:

  • analizy jakości produktów rolno-spożywczych w tym z zastosowaniem technik wizyjnych,
  • optymalizacji procesów produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa żywności oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej w tym z zastosowaniem technik pro środowiskowych,
  • optymalizacji procesu mieszania materiałów ziarnistych i proszków oraz metod oceny jednorodności mieszanin,
  • separacji gazów CO2/N2, technik oraz modelowania procesów oczyszczania powietrza,
  • zastosowania katalizatorów miedziowych do wytwarzania wodoru.

Pracownicy

Kierownik katedry

dr hab. inż. Dominika Matuszek

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: d.matuszek@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-303

p. o. Kierownika katedry

dr inż. Łukasz Biłos

Stanowisko: adiunkt
E-mail: l.bilos@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-324

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Stanowisko: profesor
E-mail: l.kroll@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole

dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-326

dr hab. inż. Katarzyna Hys

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: k.hys@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: MD-205

dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: m.madej-lachowska@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-325

dr Żaneta Grzywacz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: z.grzywacz@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-304

dr Małgorzata Pasek

Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.pasek@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-324

dr inż. Ewa Polańczyk

Stanowisko: adiunkt
E-mail: e.polanczyk@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Ppokój: ME-322

mgr Justyna Jaśniewicz

Stanowisko: asystent
E-mail: j.jasniewicz@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-324

mgr Jessica Świerc

Stanowisko: asystent
E-mail: j.swierc@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-304

Beata Jarzembowska

Stanowisko: specjalista chemik
E-mail: b.jarzembowska@po.edu.pl
Adres: ul. S. Mikołajczyka 5
   45-271 Opole
Pokój: ME-320