politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

Department of Safety Engineering and Technical Systems

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie:

  • kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ocena materialnego środowiska pracy,
  • ocena bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń,
  • modelowanie procesów energetycznych i ich analiza techniczna i ekonomiczna,
  • reengineering procesów z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych,
  • innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym paliw odnawialnych, procesowego ciepła odpadowego oraz układów kogeneracyjnych,
  • oceny technologii pod kątem zgodności z BAT, ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz opracowanie metod ich ograniczenia.

Pracownicy

Kierownik katedry

dr hab. inż. Sławomir Zator

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: s.zator@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-402

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Stanowisko: profesor
E-mail: r.bartnik@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-402

dr hab. inż. Zbigniew Buryn

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: z.buryn@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-403

dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Stanowisko: profesor uczelnia
E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-403

dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: z.plutecki@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-212

dr Anna Duczkowska

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.duczkowska@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-213

dr inż. Grzegorz Garbacz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: g.garbacz@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-213

dr inż. Rafał Łuszczyna

Stanowisko: adiunkt
E-mail: r.luszczyna@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-314

dr Stefan Moryń

Stanowisko: adiunkt
E-mail: s.moryn@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-1/7

dr inż. Aleksandra Otawa

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.otawa@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-213

dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.tiszbierek@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-213

dr inż. Jarosław Trembacz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: j.trembacz@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-313

dr inż. Marek Wasilewski

Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.wasilewski@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-213

dr Tomasz Wołczański

Stanowisko: adiunkt
E-mail: t.wolczanski@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-1/7

mgr inż. Adrian Nosol

Stanowisko: asystent
E-mail: a.nosol@po.edu.pl
Adres: ul. Sosnkowskiego 31
   45-272 Opole
Pokój: S-314