politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Fizyki

Katedra Fizyki

Department of Physics

Katedra prowadzi badania w dziedzinach:

  • Pomiar optycznych widm absorpcyjnych i odbiciowych materiałów w fazie skondensowanej.
  • Badania stanów defektowych metodami anihilacji pozytonów.
  • Badania kinetyki przemian fazowych i stabilności termicznej materiałów w fazie skondensowanej.

Pracownicy

Kierownik katedry

dr hab. Andrzej Kozdraś

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: a.kozdras@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-204a

 

prof. dr hab. Zbigniew Czapla

Stanowisko: profesor
E-mail: z.czapla@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-206a

dr hab. Adam Ingram

Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: a.ingram@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-103

dr hab. Dorota Strózik-Kotlorz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: d.strozik-kotlorz@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-206a

dr Barbara Klimesz

Stanowisko: adiunkt
E-mail: b.klimesz@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-206a

dr Marek Kostrzewa

Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kostrzewa@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-204b

dr Aleksandra Żurawska

Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.zurawska@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-205b

inż. Arkadiusz Janik

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych
E-mail: a.janik@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-205a

Witold Pęczak

Stanowisko: samodzielny mechanik
Adres e-mail: w.peczak@po.opole.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-103

mgr Jacek Wachowski

Stanowisko: samodzielny referent ds. technicznych
E-mail: j.wachowski@po.edu.pl
Adres: ul. Ozimska 75
   45-370 Opole
Pokój: Oz-103