politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością

Dr inż. Dominika Matuszek

Technologia żywności i żywienie człowieka

Dr Tomasz Wołczański

Inżynieria Bezpieczeństwa

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Logistyka

Dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Dr inż. Anna Deptuła

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pracownicy ukończyli szkolenie „Zachowanie i komunikacja z osobami z niepełnosprawnością na uczelni”.

PO uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych