politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Jak możemy pomóc:

PO uczelnią przyjazną dla osób z niepełnosprawnością

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością

Dr hab. inż. Dominika Matuszek

Technologia żywności i żywienie człowieka

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Logistyka

Dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Inżynieria Bezpieczeństwa​
Zarządzanie i inżynieria produkcji