politechnika opolska

II etap zapisów na języki obce w sem. zimowym 2023/2024

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2023/2024 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

 

Zapisy są dwuetapowe:

I etap 29.05 – 18.06.2023, odbył się w semestrze letnim 2022/23, miał na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

II etap odbędzie się 27 – 28 września 2023 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina)
w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Zapisy dotyczą:

STUDIA I STOPNIA obecny II rok (3 sem.) – kierunki:

  • LOGISTYKA – stacjonarne i niestacjonarne,
  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – stacjonarne,
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – stacjonarne i niestacjonarne.

STUDIA II STOPNIA obecny I rok (2 sem.)

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – niestacjonarne.