politechnika opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Przebieg egzaminu dyplomowego oraz zasady obliczania ocen z egzaminu dyplomowego i ze studiów określa Regulamin Studiów (§ 32-37 Regulaminu Studiów).

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2023/2024

Zgodnie z Zarządzenie nr 26/2023 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 marca 2023 r. terminy egzaminów dyplomowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w roku akademickim 2023/2024 ustala się wg poniższego harmonogramu:

  • 01.02 – 15.02.2024
  • 11.03 – 13.03.2024
  • 08.05 – 10.05.2024
  • 01.07 – 12.07.2024
  • 18.09 – 25.09.2024

Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie określonych w organizacji roku akademickiego skutkuje skreśleniem z listy studentów (§ 24 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Studiów). Jeżeli student ma zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, może w kolejnych latach wznowić się na ostatni semestr celem zaliczenia seminarium dyplomowego /magisterskiego, napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego (zob. § 25 Regulaminu Studiów).