politechnika opolska

Docenieni za całoroczną pracę

15 pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymało Nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej. – To dzięki ich pracy oraz zaangażowaniu nasz wydział stale się rozwija, a my z radością sięgamy po więcej – zaznacza dr inż. Iwona Łapuńka, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Okazuje się, że to co było niemożliwe jeszcze kilka lat temu, teraz staje się dostępne na wyciągnięcie ręki. Pomimo wielu trudności i niesprzyjających zmian w otoczeniu, jakimi są pandemia czy obecny konflikt geopolityczny, szybko się adaptujemy i uczymy funkcjonowania w nowych warunkach. Na to wskazuje mnogość dokonań i liczba 15 pracowników wydziału, którym nagrody te za ubiegły rok zostały przyznane. Bardzo serdecznie gratulujemy i cieszymy się z sukcesów wszystkich naszych współpracowników – informuje dr inż. Iwona Łapuńka, która w imieniu Jego Magnificencji Rektora wręczyła dyplomy i złożyła oficjalne gratulacje wyróżnionym pracownikom wydziału.

Jak dodaje dr inż. Iwona Łapuńka, wśród nagrodzonych osiągnięć pracowników w 2021 roku należy wskazać kilka publikacji za 200 punktów w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu, jak również aktywną działalność organizacyjną, czy też wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne. – Tutaj w szczególności warto zauważyć twórczą działalność naszych współpracowników na rzecz promocji kierunków studiów w szkołach ponadpodstawowych, jak również w przestrzeni wirtualnej (media społecznościowe, kanał YouTube), koordynowanie akcji integracyjnych wśród studentów w połączeniu z propagowaniem działalności charytatywnej, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie rozwoju naukowego naszych pracowników oraz podejmowanie inicjatyw, które pozwalają na czerpanie przez studentów z wiedzy praktyków, jak m.in. program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, projekt „Szkoła Lean Six Sigma Lidera”, czy też prelekcje wysoko wykwalifikowanych specjalistów branż przemysłowych. To także realizacja projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego pn. „#StudiujwOpolu” oraz „Wirtualny WIPiL”, jak również uzyskanie przez Wydział certyfikatu Uczelnia Liderów 2021 i zdobycie wyróżnienia „Aurea Praxis”, będącego uhonorowaniem zaangażowania na rzecz rozwoju i promowania przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej – wylicza dr inż. Iwona Łapuńka.

Wysoka aktywność pracowników wydziału w obszarze kształcenia i dydaktyki skutkowała utworzeniem studiów podyplomowych Lean Six Sigma Expert i nowych specjalności, które zostały przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. – Każda z nagrodzonych osób dołożyła swoją cegiełkę do wielkiego gmachu inicjatyw podejmowanych w ostatnich latach przez Politechnikę Opolską, a tych z pewnością nie brakuje! – podkreśla dr inż. Iwona Łapuńka.

Jak zauważa dr inż. Regina Mazurek, przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, Nagroda Rektora jest dla niej ogromnym wyróżnieniem, gdyż zwieńczyła bardzo pracowity rok na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. – W ciągu minionego roku nauczyłam się współpracować z wieloma jednostkami uczelni, w których napotkałam kompetentnych i otwartych ludzi. Muszę też koniecznie dodać, że znaczący wpływ na to wyróżnienie miało grono dziekańskie, które stworzyło nie tylko mi, ale i pozostałym pracownikom, obszar do rozwoju i współpracy. Okazało się bowiem, że nie ma rzeczy zbyt trudnych lub nie do wykonania. Umiejętność słuchania innych, praca w zespole, stawianie sobie celów i konsekwencja w ich realizacji, stała się moim codziennym motywatorem w pracy – mówi dr inż. Regina Mazurek z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Również prof. Dominika Matuszek zaznacza, że rok 2021 był dla niej rokiem „wymagającym”. – Na początku zostałam kierownikiem nowo powstałej Katedry Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych (po zmianie struktury Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki). Wiązało się to z wieloma wyzwaniami nad tworzeniem zespołów badawczych, poznawaniem pracowników, ukierunkowaniem działań katedry. Wyzwaniem było także uruchomienie pierwszego roku kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, szczególnie gdy okres pandemii mocno ograniczał działania promocyjne. Podjęłam szereg działań nad udoskonaleniem dydaktyki na tym kierunku m.in. poprzez przemodelowanie programu studiów, utworzenie nowej specjalności żywienie człowieka i dietetyka, czy pracę nad doposażaniem stanowisk dydaktycznych. Działania te zostały docenione przez JM Rektora Politechniki Opolskiej nagrodą za inne osiągnięcia i spotkały się z aprobatą kolegium dziekańskiego, co mobilizuje mnie do dalszej, intensywnej pracy – wskazuje prof. Dominika Matuszek.

Z kolei prof. Ewa Kulińska, przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, dodaje, że wyróżnienie Nagrodą Rektora jest dla niej szczególnie cenne, ponieważ postrzega je jako potwierdzenie sensu wysiłku, jaki wkłada nie tylko w rozwój nauki, ale także jej praktycznego zastosowania i promocję badań prowadzonych na politechnice wśród lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą lepiej i szybciej wdrażać innowacje. – Fakt, że praca na tym polu została dostrzeżona i doceniona jest źródłem satysfakcji i motywacji na kolejne lata pracy – podkreśla prof. Ewa Kulińska z Katedry Logistyki.

Cieszę się z powodu przyznanego mi wyróżnienia, gdyż opublikowanie wyników badań w tak prestiżowym wydawnictwie jakim jest Elsevier nie było łatwe. Proces wydawniczy jest poprzedzony bardzo rygorystycznym systemem recenzowania, co składa się na dużą selekcję prac badawczych, których wyniki ostatecznie zostają opublikowane – komentuje natomiast prof. Anna Hnydiuk-Stefan z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych.

Dr inż. Łukasz Biłos z Katedry Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych dziękuje serdecznie za dostrzeżenie jego działalności i wyróżnienie Nagrodą Rektora. – Chciałbym podkreślić, że efekty pracy, które władze uczelni dostrzegają i nagradzają nie byłyby możliwe bez kolegialnego działania. Cieszę się, że moja działalność została dostrzeżona. Moimi ambicjami jest nie tylko działalność organizacyjna i dydaktyczna, ale przede wszystkim rozwój naukowy katedry, w której pracuję i jestem przekonany, że w niedługim czasie zarówno pani Dziekan jak i pan Rektor będą mieli okazję dostrzec pracę naukową moją oraz moich koleżanek i kolegów z katedry – zapewnia dr inż. Łukasz Biłos.

I tym pozytywnym akcentem kończąc, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za rok wytężonej pracy i gratulujemy przyznanych nagród!

Podobne wpisy