politechnika opolska

Dni Inżyniera – warsztatowy zawrót głowy

W końcu!!! Po trwającej pandemii mogliśmy wrócić do naszej tradycji, czyli świętowania Dni Inżyniera. W dniach 5-7 kwietnia gościliśmy w murach Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki blisko 500 uczniów szkół średnich. Wśród szkół, które skorzystały z zaproszenia należy wymienić:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zawadzkie,
  • Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu,
  • Zespół Szkół W Otmuchowie,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu,
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu,
  • Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.

Pracownicy Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji wraz z SKN Expert przygotowali dla młodzieży program, który spotkał się z pozytywnym odbiorem i zaangażowaniem ze strony młodzieży.

Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach rozwijając swoją kreatywność, kompetencje zarządcze, cyfrowe, a przed wszystkim stworzono dla nich przestrzeń do integracji i zabawy.

Zarządzanie towarami w porcie – Uczestnicy warsztatów wcielili się w osobę zarządzającą Portem Gdańskim, a ich zadaniem było umiejętne zarządzanie towarami w taki sposób, aby zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jak najszybciej dotarły do określonych magazynów. Istotne było również uwzględnienie konieczności zatrudniania pracowników na statkach pasażerskich, czekających w porcie.

Fort Boyard – Warsztaty, które uświadamiały uczestnikom jak plan projektu wpływa na jego przebieg i efekty. Celem gry było zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia projektów kaskadowych, uświadomienie im wartości planowania oraz motywacji do profesjonalnego zarządzania projektami. Celem realizowanego projektu było jak najszybsze i najtańsze skonstruowanie twierdzy z klocków. Kluczowymi ograniczeniami były minimalny czas dostawy oraz możliwości transportowe wykonawców.

Fabryka kreatywności – Warsztaty, których celem było uruchomienie i rozwinięcie potencjału twórczego myślenia, niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia oraz nauka generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów. Uczniowie nabyli umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, kształtowania nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne), pobudzenia otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji.

Warsztaty wprowadzające do Lean Manufacturing – Gra symulacyjna Koromo japoński warsztat – celem warsztatów w formie gry planszowej, było omówienie najważniejszych i podstawowych elementów związanych z Lean Manufacturing. Uczestnicy warsztatów udoskonalali pracę warsztatu samochodowego, aby w sposób praktyczny nabyć umiejętności i wiedzę z zakresu metod i narzędzi Lean.

Pozyskiwanie klientów poprzez pobudzanie kreatywności pracowników – Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy z zakresu pozyskiwania utrzymywania klientów, rodzajów klientów, efektywnej komunikacji. Uczniowie zapoznani zostali z metodami i narzędziami pobudzania kreatywności pracowników.

Ugryźć kawałek Machine Learning – Warsztaty poświęcone zostały problemowi podjęcia jak najlepszej decyzji w określonych warunkach. Podjęcie dobrej decyzji wymaga wiedzy, doświadczenia i intuicji. Jest wiele kwestii, które wpływają na to, jak jednostka podejmuje decyzje. Wśród nich znajdziemy emocje, postrzegane osobiste i zawodowe zagrożenia oraz szanse, nagrody i cele, przygotowanie, doświadczenie, wykształcenie, ponaglające terminy, stres i wiele innych. Dotyczy to inżyniera, konstruktora, projektanta, menedżera, biznesmena oraz… zwykłego Kowalskiego. Do realizacji zadania zostały wykorzystane dwa moduły programu Aitech Sphinx (DeTreex, Neuronix), które pokazały uczniom jak sztuczna inteligencja może wspierać ich na co dzień w podejmowaniu trudnych decyzji.

Od wyobraźni do innowacji – celem warsztatów był trening kreatywnego rozwiązania problemów. Polegał on na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń pobudzających kreatywność. Ćwiczenia te przygotowały uczniów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Schemat treningowy zawierał pięć kroków. Przejście każdego z nich doskonaliło zdolność twórczego myślenia, a w rezultacie pozwoliło stworzyć innowacje. Uczestnicy rozwiązywali krótkie kreatywne zadania dotyczące: przełamywanie barier, nowej perspektywy, budowania skojarzeń, twórczego przekształcenia, rozwiązywania problemów.

Lider zespołu – Warsztaty, których celem było zaprezentowanie funkcji lidera zespołu. Rozwiązywany problem pomógł również zrozumieć pozostałe role członków zespołu. Efektem warsztatów było zrozumienie efektu synergii w pracy zespołu projektowego.

Tworzenie Makr w Excelu – Na podstawie przygotowanych zadań, działania uczestników warsztatów zostały poddane celowym przeszpiegom. Wyniki „śledzenia” zostały przedstawione i wykorzystane w celu opracowania zadań automatyzujących pracę własną w oprogramowaniu MS Excel. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z możliwościami automatyzacji pracy oraz zasadami tworzenia i edycji „mikro” programów (Makr).

Fabryka statków – Celem warsztatu było uświadomienie uczestnikom, jakie efekty można osiągnąć poprzez pracę w grupie. Pokazanie, że każdy członek zespołu posiada pewne zalety pozwalające na udoskonalenie produkcji. Udowodnienie, że czytanie ze zrozumieniem i zwracanie uwagi na szczegóły ma wpływ na efekt końcowy pracy.

Ekspertem być…o to jest wyzwanie! – Celem warsztatów było uświadomienie uczniom jak ważną rolę odgrywają eksperci i jak trudne to bywa zadanie. Uczniowie wspólne z prowadzącym warsztaty opracowują profil eksperta ds. innowacji.

Dni Inżyniera są doskonałą okazją do zaprezentowania oferty studiów wydziału, ale również do tworzenia i wzmocnienia relacji z placówkami edukacyjnymi. Tak duże zainteresowanie wydarzeniem, jego pozytywny odbiór mile zaskoczyło organizatorów, którzy już dziś otrzymali kolejne zaproszenia do szkół i zapytania o możliwość organizacji kolejnych warsztatów. Należy również wspomnieć, że warsztaty dla szkół średnich to tylko część programu Dni Inżyniera. Kolejne wydarzenie, panele eksperckie z przedstawicielami biznesu, tym razem dedykowane studentom wydziału dobyło się 7 kwietnia, ale o tym już w kolejnym artykule.

Podobne wpisy