Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Oddział w Opolu

Szanowni Państwo,

Z niezwykłą radością przekazuję informację, że laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w oddziale opolskim obronioną w roku 2020 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji została Vanessa Schwert. Dyplomantka obroniła pracę magisterską pt. Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa Da Gama. Promotorem pracy była dr inż. Aneta Kucińska-Ladwójtowicz.

Jak stwierdziła Vanessa Schwert problematyka pracy koncentrowała się „na identyfikacji problemów związanych z działem produkcyjnym przedsiębiorstwa Da Gama Sp. z o.o. w Lublińcu oraz na wskazaniu możliwych rozwiązań usprawniających system produkcyjny, dzięki wybranym narzędziom Lean Manufacturing”.

Laureatka Konkursu otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca oraz nagrodę pieniężną (zgodnie z Regulaminem Konkursu). Tym samym, chciałam pogratulować Laureatce i jednocześnie podziękować za opiekę merytoryczną promotor dr inż. A. Kucińskiej-Ladwójtowicz. Uroczystość wręczania dyplomu uświetnił swoją obecnością Prodziekan ds. dydaktyki dr Andrzej Metelski wręczając Laureatce statuetkę „NAJLEPSZY STUDENT NA ŚWIECIE”.

Nadmieniam, że praca oceniana została przez Komisję Konkursową w składzie: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni, dr hab. inż. Ewa Kulińska profesor uczelni, dr hab. inż. Sławomir Zator profesor uczelni oraz dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan profesor uczelni. Recenzję pracy sporządziła dr inż. Regina Mazurek. Zatem weryfikacja pracy podlegała wieloetapowej ocenie, tym bardziej jest mi miło ogłosić wyniki prac Komisji.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową został zainicjowany przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Knosalę. Jest prowadzony corocznie przez Polskie Towarzystwa Zarządzania Produkcją w 24 oddziałach na terenie całej Polski. Celem konkursu jest przede wszystkim dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych, pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych przez absolwentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) oraz promowanie rozwoju ich karier zawodowych.

Gratulując jeszcze raz sukcesu, zachęcam tegorocznych dyplomantów do wytężonej pracy nad pracą dyplomową, a promotorów – do zgłaszania prac do Konkursu w bieżącym roku akademickim.

dr hab. inż. Katarzyna Hys Profesor Uczelni Przewodnicząca Oddziału Opolskiego PTZP

WIPiL naj student 2021 02 18 0744  WIPiL naj student 2021 02 18 0752  WIPiL naj student 2021 02 18 0764

WIPiL naj student 2021 02 18 0765  WIPiL naj student 2021 02 18 0774  WIPiL naj student 2021 02 18 0784